Més sobre l’efecte cautelar de la sol·licitud de suspensió de deutes tributaris

Si fa uns dies ens fèiem ressò de la sentència del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2018, on l’Alt Tribunal sembla donar per resolta la qüestió de si sol·licitada per l’obligat tributari la suspensió de l’execució d’un deute tributari que ha impugnat, en via judici...
Leer más