Repercussió i dret a la devolució. El Tribunal Suprem i el IEVMDH. STS 13 febrer 2018

Sens cap dubte, una de les grans batalles jurídiques dels últims anys en matèria contenciós-administrativa, lliurada en tots els Tribunals Superiors de Justícia de totes les Comunitats Autònomes, ha estat la que ha enfrontat a l’Administració tributària amb empreses i particulars a pro...
Leer más