Avís legal

COM PROTEGIM LES SEVES DADES PERSONALS?

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
El responsable del tractament és *Albácar, *Clusa & *Buxadé Advocats, S.L.P., proveïda de N.I.F. nº: B64933427, i amb domicili en carrer Pau *Claris, 87, àtic, 08010 – Barcelona. Correu electrònic: info@albacarclusa.com.

2. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?
Tractem les dades personals dels usuaris amb la finalitat de proporcionar assistència legal i donar resposta a les necessitats d’assessorament jurídic.

3. Quant temps conservarem les seves dades personals?
Les dades personals es conservaran durant un termini mínim de sis (6) anys, de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si calgués, durant deu (10) anys, segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals.

4. Quin és la finalitat del tractament de les seves dades personals?
La finalitat del tractament de les seves dades és:

El compliment del contracte i/o relació mercantil i comercial.
El compliment de les diferents obligacions legals existents.
Per interès legítim, per exemple, per millorar els nostres productes i serveis a través d’estudis i anàlisis, o per gestionar les seves sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que puguin sorgir.
Amb el seu consentiment, per a l’enviament de notícies del seu interès relacionades amb les nostres activitats.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?
Les seves dades no es comunicaran a cap altra activitat professional o entitat, excepte en casos d’obligació legal.

6. Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?
Pot accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@albacarclusa.com, o per escrit a l’adreça Calle Pau *Claris, 87, àtic, 08010 – Barcelona.

Si no obté una resposta satisfactòria, i desitja formular una reclamació o obtenir més informació referent a qualsevol d’aquests drets, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).