Albácar & Clusa Advocats

Albácar & Clusa Advocats està format per un grup de professionals del món del dret, sòlidament preparats per a la pràctica de l’advocacia i amb una llarga experiència en el seu exercici professional. Exercim la professió de manera vocacional en la totalitat de les branques del dret, tant en la seva versió d’assessorament negocial com a contenciosa i arbitral.

Amb el nom d’Estudi Jurídic Albácar- Clusa Advocats, el nostre despatx té el seu origen en la seva composició actual l’any 1979 entorn de l’activitat professional de Pedro Albácar López, com a continuació de l’activitat desenvolupada des dels anys 60 pel Despatx Anglada-Albácar. Molt aviat es va incorporar Joaquín Clusa Barrabés, i posteriorment Pedro J. Albácar Arazuri, la qual cosa va suposar l’ampliació de l’activitat i dels serveis oferts als nostres clients en l’ampli àmbit de la contractació mercantil i societària, abastant tot el Dret Privat.

L’any 2009 s’incorpora com a soci Jorge Buxadé Villalba, Advocat de l’Estat, a fi de liderar un departament de Dret Públic -administratiu i tributari- que recentment s’ha reforçat amb la incorporació de col·laboradors associats en l’àmbit tributari i penal i de les noves tecnologies, com Fernando Albácar Arazuri, especialitzat en assessoria fiscal nacional i internacional.

Per garantir que els nostres clients gaudeixin d’un servei integral que atengui totes les seves necessitats, amb la incorporació de José Luis López, advocat especialista en responsabilitat civil i patrimonial i dret laboral, i Jacinto Quintans Pérez, especialitzat en Dret Penal, hem obert noves àrees d’assessorament empresarial i defensa processal.

A més, comptem amb la col·laboració de professionals consultors d’àmplia experiència i reconegut prestigi en el sector, com són D. Agustín Luna Serano, catedràtic de Dret Civil, i D. Elías Campo Villegas, Notario i Jutge jubilat, tots dos Catedràtics de l’Acadèmia de Jurisprudència de Catalunya.

Durant l’any 2018, i amb la finalitat d’enfrontar-nos als reptes de la realitat social i econòmica, satisfer les necessitats dels nostres clients i créixer en els serveis que podem oferir, hem obert oficina a Madrid.

La nostra filosofia

La nostra filosofia consisteix a satisfer les necessitats del client mitjançant un tracte professional, però alhora directe i personal, amb immediatesa en el contacte entre advocat i client, i diligència en la prestació dels serveis que ens són encomanats.

Els nostres clients

La tipologia dels nostres clients és diversa, abastant grups empresarials, companyies multinacionals, petites i mitges empreses, grans patrimonis, Family Offices, i també famílies i particulars que ens confien la planificació, promoció, defensa i protecció dels seus drets i interessos.

Com Treballem:

La constant actualització, tant en la preparació i formació dels professionals com en els mitjans tecnològics necessaris per a l’exercici dinàmic de la professió, ha permès que el nostre despatx porti més de quaranta anys prestant serveis amb alt valor afegit als nostres clients, ja siguin particulars o empreses, nacionals o estrangers, i sempre amb la millor consideració per part de tots ells.