profile4-blackwhite

Pedro Albácar López

Soci-Advocat

Pedro Albácar López

Llicenciat en Dret per la Universitat de Saragossa en 1955. Va iniciar la seva carrera professional a Madrid, compaginant l’exercici de la professió amb estudis de Doctorat en temes relatius a Transaccions Internacionals i Dret Polític, obtenint el Diploma Superior d’Estudis Jurídics en la Facultat de Dret de la Sorbona després d’un any a París.

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1973.

Va exercir com a Cap de l’Assessoria Jurídica de Catalunya de Banc Popular, que va deixar per fer-se càrrec de l’Assessoria Jurídica i Secretaria del Consell d’Administració d’un Holding hispà suís. Ha exercit labor d’Àrbitre davant el Tribunal Arbitral de Barcelona, principalment en temes civils i mercantils, amb especial referència al Dret Bancari, i exercit com a Assessor Jurídic de nombroses Companyies Mercantils, formant part de diversos Consells d’Administració de Societats espanyoles i estrangeres.

Idiomes:

  1. Castellà
  2. Català
  3. Anglès
  4. Francès

Àrees de pràctica:

  1. Dret Mercantil
  2. Dret Civil