profile2-blackwhite

Jorge Buxadé Villalba

Soci-Advocat

Jorge Buxadé Villalba

Llicenciat en Dret per la Universitat Abat Oliba-Sant Pablo CEU en 1999.

Va ingressar en el Cos d’Advocats de l’Estat en 2003 amb el nº 1 de la seva promoció, sent distingit amb la Creu de Sant Raimon de Penyafort segona classe.

Membre de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 2008.

Ha estat secretari del Tribunal Econòmic-Administratiu Regional de Catalunya, i exerceix com a professor associat de Dret Administratiu a les Universitats Abat Oliba i UIC.

Designat àrbitre en el Tribunal Arbitral de Barcelona, desenvolupa la seva activitat en l’àmbit del Dret Públic en general, i especialment en sectors turístic, hoteler, hospitalari, immobiliari en general, i urbanístic; col·laborant directament amb els departaments civil i mercantil.

Idiomes:

  1. Castellà
  2. Català
  3. Anglès

Àrees de pràctica:

  1. Dret Administratiu
  2. Dret Tributari
  3. Dret Civil