Efecte cautelar de la sol·licitud de suspensió de deute tributari

Recentment, el Tribunal Suprem, en sentència de 27 de febrer de 2018, sembla donar per resolta una qüestió d’extraordinària importància per als contribuents i un cavall de batalla en la lluita habitual amb les Administracions tributàries, sobretot local, autonòmica, però també estatal...
Leer más

Més sobre l’efecte cautelar de la sol·licitud de suspensió de deutes tributaris

Si fa uns dies ens fèiem ressò de la sentència del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2018, on l’Alt Tribunal sembla donar per resolta la qüestió de si sol·licitada per l’obligat tributari la suspensió de l’execució d’un deute tributari que ha impugnat, en via judici...
Leer más