Efecte cautelar de la sol·licitud de suspensió de deute tributari

Recentment, el Tribunal Suprem, en sentència de 27 de febrer de 2018, sembla donar per resolta una qüestió d’extraordinària importància per als contribuents i un cavall de batalla en la lluita habitual amb les Administracions tributàries, sobretot local, autonòmica, però també estatal...
Leer más