Reclamacions per Responsabilitat

Tots els aspectes vinculats per l’ampli ventall de la responsabilitat jurídica, tant civil, com  patrimonial-administrativa: accidents de trànsit, negligències mèdiques, responsabilitat per productes defectuosos, per deficient prestació dels serveis públics, responsabilitat sanitària i funcionament anormal de l’Administració.