Dret Penal

En els últims anys hem realitzat un gran esforç -i seguim en aquesta línia – per intensificar l’assessorament i defensa legal dels nostres clients en l’àmbit penal. Delictes econòmics, urbanisme i ordenació del territori, insolvències punibles, delictes societaris, delictes contra la hisenda pública i frau de subvencions, constitueixen només un exemple d’aspectes penals en què les empreses acudeixen a nosaltres buscant la nostra defensa lletrada o l’examen dels assumptes per decidir el degut exercici d’accions penals en defensa dels seus drets, quan són vulnerats.

Els nostres experts: