Dret Mercantil

Concebem la nostra labor professional com una implicació directa i personal en la marxa de l’empresa; no un simple assessorament extern sinó un fer-se amb el nostre client; coneixedors de la dificultats que avui es plantegen a la iniciativa empresarial; des de la constitució i disseny de plans estratègics per a emprenedors i noves empreses, passant per l’assessoria institucional al Consell i òrgans d’administració i direcció, la contractació mercantil, nacional i internacional, i la col·laboració en processos de reestructuració empresarial.

La col·laboració directa entre socis i advocats integrats en Àrea mercantil i fiscal permet una immediata disposició per a la presa de decisions i la limitació dels riscos empresarials