Dret Immobiliari

Som experts en tot el relatiu a la Propietat Horitzontal i Arrendaments Urbans, Dret de la Construcció, conflictes entre entitats promotores, constructores i adquiridors finals, responsabilitats d’agents intervinents en el procés d’edificació i qüestions fiscals relacionades amb aquesta matèria.