Dret Fiscal

Amb la recent incorporació de Fernando Albácar es reforça l’Àrea de Fiscal, en l’àmbit de la fiscalitat internacional. En el nostre despatx donem solució a totes les problemàtiques relatives al Dret Fiscal, tant en l’àmbit de l’assessorament previ, evacuació de consultes a la Direcció general de Tributs i òrgans autonòmics anàlegs, com en seu d’inspecció, econòmic-administratiu o contenciós. La vida econòmica de les empreses i dels particulars no pot entendre’s, avui dia, sense atendre degudament a les repercussions fiscals de tots els assumptes; des de les herències i donacions (Impost sobre Successions i Donacions), a les transmissions immobiliàries ( IVA, ITP i AJD i plusvàlues), operacions societàries, o l’obtenció de rendes i beneficis (IRPF, IS). En el nostre despatx rebrà assessorament personalitzat i especialitzat per a cadascuna de les seves consultes.

Els nostres experts: