Dret Civil

Sens dubte, l’origen del Dret es troba en el Dret civil; el dret que regula les relacions entre particulars. L’extraordinària especialització i experiència del nostre Despatx, des dels seus inicis, ha vinculat la nostra activitat quotidiana a aquesta branca del Dret: processos de separació i divorci, nul·litats matrimonials, reclamacions econòmiques, assessorament successori per a la planificació fiscal d’herències, reordenació del patrimoni familiar, litigis en matèria d’herències, propietat horitzontal i arrendaments urbans són només un exemple de matèries on Albácar, Clusa i Buxadé acredita una àmplia experiència i prestigi en el sector, comptant amb la inestimable col·laboració de dos Acadèmics de la Jurisprudència.

Per la seva banda, el Ministeri de Treball ja ha admès que la sentència obliga a canviar el criteri de forma immediata: a partir d’ara es computaran els ingressos del propi beneficiari, sense incloure els de la seva unitat familiar.