Dret Administratiu

Sens dubte, una de les matèries on el nostre despatx marca la diferència. El tracte amb l’Administració, l’assessorament i seguiment de procediments administratius, la contractació pública, la tramitació i obtenció de llicències o la defensa enfront d’inspeccions, ordres, prohibicions o actuacions en general de les Administracions Públiques constitueix una part rellevant del nostre treball: amb Ajuntaments, Comunitats Autònomes, l’Administració de l’Estat i, si escau, cada vegada més, les institucions comunitàries.

Els nostres experts: