bg-slider8.jpg

Dret Civil

Sens dubte, l’origen del Dret es troba en el Dret civil; el dret que regula les relacions entre particulars. L’extraordinària especialització i experiència del nostre Despatx, des dels seus inicis, ha vinculat la nostra activitat quotidiana a aquesta branca del Dret: processos de separació i divorci, nul·litats matrimonials, reclamacions dineràries, assessorament successori per a la planificació…

derechomercantil

Dret Mercantil

Concebem la nostra labor professional com una implicació directa i personal en la marxa de l’empresa; no només un assessorament extern sinó un fer-se  amb el nostre client; coneixedors de la dificultats que avui es plantegen a la iniciativa empresarial; des de la constitució i disseny de plans estratègics per a emprenedors i noves empreses…

bg-slider8-3.jpg

Dret Administratiu

Sens dubte, una de les matèries on el nostre despatx marca la diferència. El tracte amb l’Administració, l’assessorament i seguiment de procediments administratius, la contractació pública, la tramitació i obtenció de llicències o la defensa enfront d’inspeccions, ordres, prohibicions o actuacions en general de les Administracions Públiques constitueix una part rellevant del nostre…

bg-slider10-3.jpg

Dret Penal

En els últims anys hem realitzat un enorme esforç -i seguim en aquesta línia – per intensificar l’assessorament i defensa legal dels nostres clients en l’àmbit penal. Delictes econòmics, urbanisme i ordenació del territori, insolvències punibles, delictes societaris, delictes contra la hisenda pública i frau de subvencions, constitueixen només un exemple d’aspectes…

bg-slider8-2

Dret Immobiliari

Som experts en tot el relatiu a la Propietat Horitzontal i Arrendaments Urbans, Dret de la Construcció, conflictes entre entitats promotores, constructores i adquiridors finals, responsabilitats d’agents intervinents en el procés d’edificació i qüestions fiscals relacionades amb aquesta matèria.

bg-slider10-2

Dret Fiscal

Amb la recent incorporació de Fernando Albácar es reforça l’Àrea de Fiscal, en l’àmbit de la fiscalitat internacional. En el nostre despatx donem solució a totes les problemàtiques relatives al Dret Fiscal, tant en l’àmbit de l’assessorament previ, evacuació de consultes a la Direcció general de Tributs i òrgans autonòmics anàlegs, com en…

bg-slider10-2.jpg

Reclamacions per Responsabilitat

Tots els aspectes vinculats per l’ampli ventall de la responsabilitat jurídica, tant civil, com  patrimonial-administrativa: accidents de trànsit, negligències mèdiques, responsabilitat per productes defectuosos, per deficient prestació dels serveis públics, responsabilitat sanitària i funcionament anormal de l’Administració.